O projekcie

Celem głównym projektu „Mój egzamin – moja przyszłość” jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i społecznych 130 uczniów i 160 uczennic Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2018 r. poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach wyrównujących i rozwijających w zakresie podstawy kształcenia ogólnego oraz treningach kompetencji społecznych i doradztwie zawodowym. Projekt zakłada też zwiększenie kompetencji 30 nauczycielek i 5 nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych metod kształcenia. W ramach projektu zostanie doposażona pracownia geograficzna, biologiczna, chemiczna i fizyczna oraz zostanie utworzona międzyszkolna między-przedmiotowa pracownia komputerowa. Projekt zakłada wdrożenie nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz z wykorzystaniem szkolnej platformy edukacyjnej. W szkole zostanie uruchomiona świetlica komputerowa, z której młodzież będzie mogła korzystać w godzinach popołudniowych.