Cel projektu

Zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i społecznych 130 uczniów i 160 uczennic
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2018 r. poprzez umożliwienie im
udziału w zajęciach wyrównująco-rozwijających w zakresie podstawy kształcenia ogólnego oraz treningach kompetencji
społecznych i doradztwie zawodowym oraz poprzez zwiększenie kompetencji 30 nauczycielek i 5 nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych metod kształcenia.