Rekrutacja

Zaczynamy nowy projekt!

Mój egzamin – moja przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rekrutacja od 1 września 2016 roku 🙂

Możesz uczestniczyć w dodatkowych zajęciach realizowanych w formie laboratoriów przedmiotowych, półkoloniach naukowych, doradztwie zawodowym i warsztatach interpersonalnych.

Podpisz Deklarację uczestnictwa i bądź uczestnikiem projektu:)